böcek ilaçlama

VİRÜS ve HASTALIKLARA KARŞI İLAÇLAMA

Kış mevsiminde güneş ışınlarından daha az yararlanmanın yanı sıra, yoğun strese maruz kalmak da bağışıklığımızın düşmesine neden olarak bizi enfeksiyona açık hale getiriyor.

İlaçlama yaptırmak bu hastalıkların önlenmesinde çözüm olarak kullanılabilir.

Detaylı Bilgi...

Böcek ilaçlama

Her üremelerinde yüzlerce yumurta bırakan ve hızla üreme sağlayan böcekler ile mücadele etmek gerçekten de güçtür. Bu nedenle profesyonel böcek ilaçlama şirketlerinden destek almak gereklidir. Bu konuda günün her saati ilaçlama hizmeti veren böcek ilaçlama şirketleri bulunmaktadır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken konu böcek ilaçlama hizmeti alacağınız ilaçlama şirketinin Sağlık Bakanlığı çalışma ruhsatına sahip, ilaçlama konusunda yıllardır hizmet veren tecrübeli ve profesyonel ilaçlama şirketi olmasına dikkat edilmelidir.

Detaylı Bilgi...

Dezenfeksiyon hizmeti ve yöntemleri

Dezenfeksiyon hastalık yapıcı (patojen) organizmaların yok edilmesi veya etkisiz (inactive) hale getirilmesi işlemidir. Dezenfeksiyon bu yönüyle bakteri, algler, sporlar ve virüsler gibi tüm organizmaların yok edildiği sterilizasyon işleminden ayrılır. Gerçekte Dezenfeksiyon işlemi ile etkisiz hale getirilemeyen hastalık yapıcı organizmalarda bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi...

Fumigasyon hizmeti

Fumigasyon, (Fumigation) bir tür zararlılardan korunma metodudur. Zararlı olduğu düşünülen haşere, böcek ve bakteriler, kapalı bir ortamda gaz halde kimyasal maddeler fumigant verilerek boğulur.

Detaylı Bilgi...

Böcek ilaçlama danışmanlık hizmeti

Biz imza böcek ilaçlama olarak bu sektöre olan güvenin tekrar kazanılmasını hedeflemekteyiz. Sağlık bakanlığından onaylı, insan sağlığına hiçbir zararı olmayan ilaçlar ile haşere sorunlarınıza çözüm getirmekteyiz. Sizlerin görüşleri bizim için çok değerlidir, memnuniyetinizi veya hassasiyetinizi bizimle paylaşırsanız ilaçlama deneyimimize, sizlere daha iyi hizmet verebilmemize bir yorum ekleyerek yardımcı olabilirsiniz.

Detaylı Bilgi...

Böcek ilaçlamada kampanya

TSE ve Sağlık Bakanlığı Onaylı, Profesyonel Böcek İlaçlama Hizmeti;

İmza böcek ilaçlama' dan uygulama esnasında ve sonrasında koku bırakmayan Sağlık Bakanlığı onaylı kaliteli ilaçlarla düdAvrupa Standartlarında hizmet veriyoruz.

Detaylı Bilgi...

Açık ve Kapalı Alanda Böcek ilaçlama

Herhangi bir yerde böcekler ile başarılı bir şekilde mücadele ( böcek ilaçlama ) yapmanın en önemli kuralı mücadele programının planlanması ve bu planın merkezden hedefe doğru sistemli bir çalışmayla yürütülmesidir.

Planlama ve organizasyon çalışmalarının başarısı bu konuda çalışan ekibin sistemli olarak eğitilmesi ile mümkündür. Planlama ve organizasyon haşereler ile çalışmalara başlamadan önce bu planı yönlendirecek yönetici personel tarafından yapılmalıdır. Planlama ve çalışma sağlıklı bir şekilde yapılması ve yürütülmesinin sağlanması uygulama zamanlamasıyla iş planının oluşturulabilmesi, mücadele alanının sınırlarının belirlenmesi, kent zararlıları olarak adlandırdığımız sivrisinek, karasinek, larva ve ergin habitatlarının ayrıntılı haritalarının yapılması, örnekleme alanlarının seçilmesi, uygun mücadele şeklinin belirlenmesi, uygun insektisitlerin ya da diğer mücadele alanlarının belirlenmesi ve gerekli olan araç, gereç ve personel ihtiyacının başlangıçta tespit edilmesine bağlıdır.

Operasyon Öncesi
Var olan Epidemiyolojik bilgilerin ve daha önceki araştırma ve gözlemlerin ortaya konulması ve mücadele yapılacak bölgenin, haşere üreme habitatlarının ayrıntılı oluşturulması ya da var olan haritaların güncelleştirilmesi.
Bundan sağlanan Epidemiyolojik verilerin sentez edilmesi.
Vektör mücadelesi programının formüle edilmesi.
Değerlendirme işlemlerinin temeli üzerine personel modelinin oluşturulması.
Ana operasyon planının oluşturulması.

Hazırlık Safhası
Bu aşama operasyonu yönetecek ekipler ve arazinin ünitesi kurularak çalışılacak local alanları belirlenir.

Son Safha
Bu aşamada vektöre saldırı ölçütlerinin Entomolojik ve Parastolojik değerlendirmelerinin katılımı sağlanır.
Haşere Kontrol Mücadele Çalışmaları Ve Teknikler
İnsan oğlu yaşamının başlangıcından günümüze kadar haşerelerin rahatsızlık verici ve hastalık taşıyıcı etkilerinden kurtulmak için farklı yöntemler uygulayarak bu zararlılarla mücadele etmeye çalışmıştır. Günümüzde uygulanan vektörlerle mücadele tekniklerini kimyasal mücadele, biyolojik mücadele, kültürel mücadele, mekanik mücadele ve entegre mücadele başlıkları altında toplaya biliriz.Firmamız haşere ile mücadele de kimyasal, biyolojik, kültürel ve mekanik mücadeleleri de kapsayacak entegre mücadele programını benimsemiştir.

Entegre Mücadele
Vektör organizmalarla entegre mücadele kimyasal, biyolojik, mekanik ve kültürel mücadele gibi farklı mücadele yöntemlerini bir arada kullanarak daha kısa sürede daha net sonuca ulaşmasını sağlamaktadır.
Sivrisinek ve Karasinek mücadelesi asla kısa vadeli düşünülmemelidir. Biyolojik potansiyeli oldukça yüksek bu vektörlerle mücadele programı ile gerçekleştirilebilir.
Entegre mücadele, mücadelenin yapılacağı bölgenin özelliklerine göre değişmekle birlikte entegrasyonu genelde 6 ana başlık altında toplayabiliriz.

Çalışma bölgesinin tespiti,
Topografik, Vejetasyon ve Hidrojeolojik yönden farklı pilot alanlarının seçimi,
Popülasyon yoğunluğunun belirlenmesi,
Biyolojik, kimyasal ve kültürel mücadele
Uygulamalardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi

Sonuç
Entegre mücadele programlarının uygulanması bazı stratejik planlara ve bu planları güçlendirecek verilere bağlıdır. Mücadele Planı içerisinde her bir basamak için diğer basamaklara ait planlara uyumlu bir strateji geliştirmek en uygunudur. Mesela bir mücadele için uluslararası standartlara uygun ve uygulanması durumunda sonuca ulaştıracak planlamalar mevcut olabilir.Ancak bu planlar uygulanmaya başlamadan önce mutlaka o yörenin koşullarına göre düzenlenmeli ve uyumlu hale getirilebilmelidir. Ayrıca böyle bir plan ancak bilimsel bir plana oturtulup bu konuda uzman kişi ya da kuruluşlarla entegrasyon içerisinde yapıldığı taktirde başarıya ulaşma şansı artacaktır.
Herhangi bir bölgede yapılacak entegre haşere mücadelesinde sağlıklı bir sonuca ulaşılabilmek için elde edilmesi gereken minimum bilgiler şunlar olmalıdır.

 • Bölgede vektörlerin hangi türleri mevcut?
 • Vektörün hayat döngüsündeki sıcaklık ve nemin etkisi nedir?
 • Enfeksiyon hassasiyeti nasıldır?
 • Beslenme ve dinlenme davranışları nasıldır?
 • Uçuş kapasiteleri ne kadardır?
 • Mevsimsel dağılımı ne kadardır?
 • Diyapoz davranışı ne şekildedir?
 • Hayatta kalma süresi ne kadardır?
 • İnsektisitlere karşı geliştirdikleri direnç ve duyarlılıklar ne düzeydedir?
 • Konakların sosyal yapıları nasıldır?
 • Bölgenin alt yapı durumu nedir?
 • Bölgenin tarımsal durumu nasıldır?
 • Bölgedeki popülasyon durumu nasıldır?
 • Bölgenin sıcaklık, nem, yağış ortalamaları nasıldır?
 • Bölgenin hakim rüzgarları ve yönleri nelerdir?
 • Bölgenin yüksekliği ne kadardır?
 • Bölgenin topoğrafyası, hidrojeolojik yapısı ve toprak yapısı nasıldır?
 • Bölgede kullanılmış insektisitlerin çeşitleri ve miktarları ne kadardır?
 • Bölgede haşerelerin predatörleri ve parazitleri var mıdır?
 • Bölgede haşerelerin hangi patojenleri vardır?
 • Bölgede haşere popülasyonlarının genetik yapısı nasıldır?

Sonuç olarak yukarıda sıralanan sorulara cevap bulunmasından sonra vektör mücadelesinden fayda bekleyenler arasında da bir entegrasyon sağlanması gerekmektedir. Özellikle kent zararlıları ile mücadelede beklenen başarıya ulaşabilmenin yolu kent içerisindeki tüm yerel yönetim birimleri, üniversiteler, haşere mücadelesini uygulayıcı şirket ve en önemlisi muhtarlıklar vasıtası ile halk arasında bir koordinasyon kurulması o bölgedeki mücadelenin başarısının en önemli faktörüdür.

DİĞER FAYDALI BİLGİLER